Stationsweg Ypenburg

Opdrachtgever:
CityTec / Projectbureau Ypenburg

Opdrachtsomschrijving:
Limass kreeg de opdracht om voor deze wijkontsluitingsweg en de daarnaast gelegen fietspaden het complete verlichtingsproject te realiseren. De weg maakt deel uit van de infrastructuur op de vinexlocatie Ypenburg. Het project bestond uit het maken van lichtberekeningen, het uitwerken van een lichtplan en het schrijven van het bestek. Daarnaast verzorgde Limass de voorbereiding van de aanbesteding. Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden droegen wij mede zorg voor de begeleiding en advisering.

Bijzonderheden:
Voor de verlichting is gebruik gemaakt van 8 meter masten in combinatie met Onyx armaturen.

Verlichting Stationsweg Ypenburg