Winkelcentrum Nootdorp

Opdrachtgever:
CityTec Den Haag

Opdrachtsomschrijving:
In dit project kreeg Limass de opdracht een verlichtings- en bekabelingsplan te ontwerpen. Ook moesten lichtberekeningen worden verzorgt en werd er een advies vertrekt voor de keuze van de toe te passen armaturen. Daarnaast verzorgde Limass een ontwerp voor de benodigde technische voorzieningen in de complete installatie.

Bijzonderheden:
Daar meerdere partijen bij de realisatie van dit project betrokken zijn, moest aan veel uiteenlopende eisen worden voldaan. Zo werd in samenwerking met de architect gezocht naar armaturen passend bij de bouwstijl van het winkelcentrum.

Impressie van het voorplein