Provincialeweg N470

Opdrachtgever:
Provincie Zuid Holland, Projectbureau N470

Projectomschrijving:
De N470 is de regionale verbinding tussen Delft en Zoetermeer, via Pijnacker en tussen Pijnacker en Rotterdam, via Berkel & Rodenrijs. Door de aanleg van de weg zal de hoofdwegenstructuur in dit gebied sterk verbeteren en de verkeershinder in de kernen verminderen. De weg heeft een belangrijke ontsluitingsfunctie ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling in het gebied. Het project bestaat uit een West-, Oost- en Zuidtak welke in totaal 13,5 km lang zijn. In het project zijn onder andere 6 verkeerstunnels, 10 fietstunnels, 3 bruggen en 2 aquaducten opgenomen.

Opdrachtomschrijving:
Het opstellen van programma van eisen voor de openbare verlichting in de drie takken van de N470, zowel voor de weg als voor de kunstwerken (tunnels, viaducten e.d). Adviseren van het projectbureau N470 op het gebied van de openbare verlichting en alle aspecten die hiermee samenhangen.

Bijzonderheden:
In het project verlangt men nadrukkelijk vakkundig advies inzake duurzaam bouwen, energievoorziening en bijzondere elementen bij kunsttoepassing. Bovendien zal de verlichting moeten voldoen aan de specifieke wensen/uitgangspunten van de (landschap)architect. Zij achten de verlichting een essentieel ontwerpmiddel voor de ruimtelijke inpassing.Projectoverzicht N470