Provincialeweg N209 Bleiswijk

Opdrachtgever:
Voormalig Energie Delfland (Eneco), energiebedrijf regio Delfland

Opdrachtsomschrijving:
Uitwerken van een verlichtingsontwerp ter vervanging c.q. uitbreiding van de bestaande verlichting. Limass leverde tevens de nodige uitvoerings- en revisietekeningen en verzorgde bovendien de bijbehorende directiebegrotingen.

Bijzonderheden:
Het gehele project viel samen met de volledige wegreconstructie. Het geheel heeft duidelijk bijgedragen aan meer verkeersveiligheid op de drukke provincialeweg nabij de Bleiswijkse veilingen.

Provincialeweg N209 nabij de Bleiswijkse veilingen
Provincialeweg N209 bij nacht