Legerplaats "De Harskamp"


Opdrachtgever:
DGW&T Directie Gelderland, Bureau voor vastgoedbeheer en ingenieursdiensten

Opdrachtsomschrijving:
De opdracht bestond in hoofdzaak uit het ontwerpen, tekentechnisch- en administratief vastleggen van een lichtinstallatie en bijbehorende kabelstructuur t.b.v. het bestek en de aanleg. Het bestek diende te worden opgesteld in STABU systematiek.

Bijzonderheden:
Naar wens van de opdrachtgever diende de nieuwe installatie te voldoen aan NEN1010. De inpassing in het bestaande kabelnet dat deels zou blijven bestaan behoefte enige specifieke aandacht.

 

Eén van de vele lanen op de Harskamp bij schemer
Opstelling bij de hoofdentree van de legerplaats